Tarkoitus

Viime vuosina olemme yhdistyksessämme olleet erikoisen huolestuneita siitä, että karjataloudessa ollaan hintakilpailusyistä Suomessakin siirtymässä massatuotantoon.
Tässä yhteydessä on olemassa vaara, ettei tuotantoeläinten hyvinvoinnista pidetä tarpeeksi huolta. Tähän valitettavaan kehitykseen liittyen olemme tehneet pari toimenpidealoitettakin Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitolle.